دانلود مراسم هفتگی 93/02/17
کربلایی جواد مقدم
ادامه مطلب
 • دل صبوره راه تو دوره چه کنه نوکر مجبوره-شور
 • از غم بنالم عشقت مدالم-واحد(بسیار زیبا)
 • زدم باده ز پیمانه ی تو یا مولا-شعرخوانی
 • عشق تو کرده بی سامونم تا مرگم پای تو می مونم-شور
شنبه ۹۳/۰۳/۱۷
حاج حسین سیب سرخی
ادامه مطلب
 • قسمت اول / روضه
 • قسمت دوم / زمینه
 • قسمت سوم / شور - ته گودال مادر افتاده
 • قسمت چهارم / واحدیک
 • قسمت پنجم / واحددو
شب هفتم رمضان المبارک
حاج عبدالرضا هلالی
ادامه مطلب
 • بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | روضه
 • بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر تاجری | روضه
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حسین ابراهیمی | سینه زنی واحد
دانلود مراسم هفتگی 93/02/17
کربلایی جواد مقدم
ادامه مطلب
 • دل صبوره راه تو دوره چه کنه نوکر مجبوره-شور
 • از غم بنالم عشقت مدالم-واحد(بسیار زیبا)
 • زدم باده ز پیمانه ی تو یا مولا-شعرخوانی
 • عشق تو کرده بی سامونم تا مرگم پای تو می مونم-شور
شنبه ۹۳/۰۳/۱۷
حاج حسین سیب سرخی
ادامه مطلب
 • قسمت اول / روضه
 • قسمت دوم / زمینه
 • قسمت سوم / شور - ته گودال مادر افتاده
 • قسمت چهارم / واحدیک
 • قسمت پنجم / واحددو
شب هفتم رمضان المبارک
حاج عبدالرضا هلالی
ادامه مطلب
 • بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | روضه
 • بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر تاجری | روضه
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حسین ابراهیمی | سینه زنی واحد
دانلود مراسم هفتگی 93/02/17
کربلایی جواد مقدم
ادامه مطلب
 • دل صبوره راه تو دوره چه کنه نوکر مجبوره-شور
 • از غم بنالم عشقت مدالم-واحد(بسیار زیبا)
 • زدم باده ز پیمانه ی تو یا مولا-شعرخوانی
 • عشق تو کرده بی سامونم تا مرگم پای تو می مونم-شور
شنبه ۹۳/۰۳/۱۷
حاج حسین سیب سرخی
ادامه مطلب
 • قسمت اول / روضه
 • قسمت دوم / زمینه
 • قسمت سوم / شور - ته گودال مادر افتاده
 • قسمت چهارم / واحدیک
 • قسمت پنجم / واحددو
شب هفتم رمضان المبارک
حاج عبدالرضا هلالی
ادامه مطلب
 • بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | روضه
 • بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر تاجری | روضه
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حسین ابراهیمی | سینه زنی واحد